AUTOMATYKA

Termomodernizacja

W Polsce mamy obecnie wiele budynków i mieszkań wybudowanych starymi technologiami, nawet tuż w okresie powojennym. Dawniej nie dbano tak o koszty i ilość spalanego opału, gdyż popularny wszędzie był tani węgiel kamienny. Ostatnimi czasy wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej powstał problem z ograniczaniem emisji gazów szkodliwych do atmosfery. Ilość emitowanych gazów można zmienić poprzez między innymi zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Do takich źródeł należy między innymi biomasa, wykorzystywanie energii wiatru w postaci elektrowni wiatrowych, energii geotermalnej, energii pływów morskich, energii Słońca w postaci paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Jednak ze względu na koszty i technologię nie zawsze możliwe jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Innym sposobem zmniejszania emisji gazów cieplarnianych jest także modyfikacja użytkowania konwencjonalnych źródeł energii. Jedną z takich metod jest przeprowadzanie termomodernizacji budynków. Polega ona na zminimalizowaniu start energii przez nieszczelne okna, drzwi, stropy, przez ich wymianę na nowe o dobrych parametrach izolacyjnych. Współczynniki przenikania ciepła powinny być jak najniższe. Inżynierowie przy takiej termomodernizacji muszą uwzględnić szczelność budynku, grubość materiałów, rodzaj i ich jakość. Na efektywność budynku istotne znaczenie mają także źródła zastosowanego paliwa, sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej i zastosowanie źródeł energooszczędnych. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej można wykorzystać w polskich warunkach zarówno kolektory słoneczne jak i pompy ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem, której zadaniem jest przenoszenie czynnika, a przez to ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Proces ten zachodzi przez wykorzystanie energii cieplnej lub mechanicznej. Typowa pompa ciepła składa się ze skraplacza, zaworu dławiącego, parownika i sprężarki.
Wraz z potrzebami rynku powstał zupełnie nowy zawód jakim jest audytor efektywności energetycznej. Na fali dopłat unijnych coraz więcej gmin i osób prywatnych dokonuje termomodernizacji budynków. Wyróżniamy dwa podstawowe dokumenty branżowe: audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest to określenie jego przybliżonego zapotrzebowania na energię początkową i końcową. Wymagane jest głównie, gdy nowy budynek jest oddawany o użytku, gdy jest zmodernizowany lub sprzedawany. Natomiast audyt energetyczny jest dokumentem analizującym charakterystykę cieplną budynku, opisuje działania mające na celu jego termomodernizację, czyli zmniejszenie strat ciepła, a tym samym zmniejszenie kosztów potrzebnych do jego ogrzewania, Audyt energetyczny obejmuje w sobie między innymi charakterystykę energetyczną budynku i jest od niej zdecydowanie bardziej złożony. Nie jest on dokumentem obowiązkowym. Wymaga się go przede wszystkim przy składaniu wniosków o dofinansowanie na termomodernizacje budynków.


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.