AUTOMATYKA

Innowacje na linii produkcyjnej

Nie sposób wyobrazić sobie wygląd i kształt współczesnego sektora przemysłowego bez nowoczesnych rozwiązań automatycznych. Coraz więcej rzeczy na terenie dużego zakładu odbywa się z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii wspierających pracę człowieka, albowiem sam człowiek ma coraz mniejsze możliwości aby szybko i skutecznie wykonywać tyle zadań, ile w ciągu jednej godziny są w stanie wykonać za niego maszyny. Z tego też względu naturalnie wśród pracowników typowo fizycznych od zawsze pojawiał się strach i obawa przed zbyt daleko idącymi innowacjami, gdyż ostatecznie każde zwiększenie wydajności produkcyjnej w efekcie zastosowania nowych maszyn w niedalekiej perspektywie oznacza zmniejszenie zapotrzebowania firmy na tanią siłę roboczą. Z drugiej jednak strony za każdym razem, gdy w danej firmie lub fabryce pojawia się nowa linia produkcyjna lub nawet do starej linii dołączany jest jakiś nowy komponent zmieniający sposób funkcjonowania całego układu, konieczne staje się zatrudnienie zupełnie nowej kategorii pracowników. Z punktu widzenia rynku pracy oznacza to więc nie tyle zmniejszenie się liczby miejsc pracy do obsadzenia – pojawia się jednak nowa kategoria pracowników, konieczne jest przekwalifikowanie się lub po prostu dostarczenie na rynek pracy nowych specjalistów, mających nowe kwalifikacje predestynujące ich do pracy w tych nowych warunkach.
Bycie operatorem czy administratorem urządzeń mechanicznych w dużej firmie to bardzo dochodowe zajęcie, ale również niesamowicie odpowiedzialna praca, w której wiedza techniczna i inżynieryjna musi stać na najwyższym poziomie. Teoretycznie najbardziej złożone zadania wykonują tutaj maszyny i automatycznie sterowane roboty, ale ktoś musi nimi zarządzać, kontrolować przebieg i jakość wszystkich procesów oraz w razie potrzeby, reagować. Coraz częściej więc rola takiego operatora czy kontrolera przypomina obsługę komputera i pracę typową dla informatyka czy programisty – panel sterowania maszynami jest bardzo rozbudowany i skomplikowany do tego stopnia, że szkolenie z obsługi tych systemów zabiera przeważnie kilka tygodni, a dojście do perfekcji wiele lat. Dlatego firmy produkcyjne bardzo cenią sobie pracowników mających te umiejętności i płacą im bardzo dobre stawki.
To sprawia, że zainteresowanie zawodami technicznymi i zdobywanie praktycznych umiejętności z tego zakresu staje się coraz ważniejsze także dla młodych osób wybierających swoją przyszłość zawodową lub edukacyjną już teraz. Mają oni świadomość, że praca w przemyśle lub przy produkcji może być dzisiaj wielce satysfakcjonująca i bardzo dochodowa, a co najważniejsze – ma o wiele więcej wspólnego z pracą umysłową niż fizyczną. Obecnie stanie przy linii produkcyjnej wcale nie obciąża stawów, nie zmusza do wdychania żadnych oparów czy opiłków i jest o wiele bezpieczniejsza. Wymaga jednak doskonałej wiedzy technicznej i inżynieryjnej a pracodawca nie przyjmie tutaj nigdy pracownika wyłącznie w oparciu o jego dyplom szkoły wyższej i nabyte teoretyczne umiejętności. Liczy się tutaj weryfikowalna umiejętność wykonywania w praktyce kluczowych zadań przypisanych do danego stanowiska pracy i już we wstępnych etapach kwalifikacji istnieje wiele sposobów na sprawdzenie, czy kandydat w ogóle ma jakiekolwiek predyspozycje do pracy przy takiej nowoczesnej, automatyce przemysłowej.
Profesjonalne projektowanie takich linii produkcyjnych nie jest jednak zadaniem, które takie wielkie firmy powierzają własnym pracownikom. W większości przypadków linia produkcyjna składa się z wielu różnych elementów, siłowników, kamer, czujników, systemów hydraulicznych, mechanizmów automatycznych, przekładni, taśmociągu i wielu innych, doskonale sprzężonych ze sobą układów, które działając wspólnie niekiedy dwadzieścia cztery godziny na dobę gwarantują firmie zysk. Taka produkcja jest mocno uzależniona od stabilności wszystkich tych elementów, z których praktycznie każdy najmniejszy detaliczny fragment pochodzi od innych dostawców. Aby skomponować układ z jak najlepszych napędów, silników czy sterowników, trzeba często sięgać po różne firmy z różnych regionów, specjalizujące się w tych segmentach i mające w nic największe osiągnięcia. To jednak nakłada na projektantów całego takiego układu czy linii produkcyjnej wyjątkowe obowiązki i zadania, których zrealizowanie wcale nie jest proste.
Obecnie przemysł rozwija się w bardzo szybkim tempie, dzięki czemu fabryki i największe zakłady przemysłowe mają możliwość dalszego rozwoju. Inwestowanie zysków w dalszy rozwój, innowacyjność i poprawę konkurencyjności swojego przedsiębiorstwa, to najlepszy sposób na zabezpieczenie swojej pozycji rynkowej lub zdystansowanie konkurentów. Technologia automatyki jest bardzo przydatna na każdym z etapów budowania nowoczesnej firmy, a rozwiązania stosowane w tym zakresie coraz częściej zaczerpnięte są z prawdziwych odkryć inżynierii kosmicznej, materiałoznawstwa, mechatroniki i układów sterowania.


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.